STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Regionální veletrh fiktivních firem Praha

Žáci čtvrtých ročníků ze třídy PLD4 (obor Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Letecké technologie a Drážní a městská doprava) se dne 25. ledna 2023 zúčastnili se svou fiktivní firmou 17. ročníku regionálního veletrhu fiktivních firem, který pořádala Obchodní akademie Vinohradská, Praha 2, Vinohradská 38. Jednalo se o fiktivní firmu Trash, s. r. o. Pedagogický dozor konala paní učitelka Ing. Marcela Peroutková Kubíková.

Během dopoledne proběhla ve škole soutěž v prezentaci firmy. V letošním roce prezentovalo 30 fiktivních firem. Dále se v prostorách školy konal samotný veletrh, kde vystavovalo 34 fiktivních firem z celého regionu. V rámci veletrhu probíhalo čilé obchodování, kde na svých stáncích předvádějí žáci prodejní dovednosti, znalost vyplňování účetních dokladů i motivování zákazníků ke koupi svých produktů.

Na tomto veletrhu se fiktivní firmě Trash, s. r. o. ze třídy PLD4 (obor Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Drážní a městská doprava) velice dařilo. Získala 3. místo za prezentaci. Moc gratulujeme!

Veletrhy fiktivních firem umožňují navázat nové obchodní i osobní vztahy se studenty jiných škol a nejinak tomu bylo také v Praze. Pro žáky je přínosem možnost vyzkoušet si veřejné vystupování, obchodování a komunikaci s ostatními účastníky a návštěvníky veletrhu.

Přeskočit na obsah