STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Slavnostní odhalení pamětní desky Ing. Jiřího Svobody, bývalého ředitele školy v letech 1990 – 2018

V pondělí dne 31. 5. 2021 byla v atriu SPŠ dopravní, Plzeň-Křimice odhalena pamětní deska k vyjádření úcty dlouholetému řediteli školy Ing. Jiřímu Svobodovi. Slavnostního aktu se zúčastnili členové rodiny, vedení školy a zástupci zřizovatele.

Vedoucí odboru školství mládeže a sportu JUDr. Jaroslava Havlíčková MBA připomněla důležité okamžiky profesního života Ing. Jiřího Svobody, jeho zásluhy o rozvoj školy, vyzdvihla i morální a lidské vlastnosti a připomněla uznání a respekt ostatních ředitelů škol Plzeňského kraje.

Na její slova navázala ředitelka školy Ing. Irena Nováková. Vyzvala přítomné k optimismu, který byl charakteristickým rysem osobnosti bývalého ředitele. Vyjádřila přání, aby v tomto v duchu život školy pokračoval i nadále.

Krátce promluvil jeden ze synů, který poděkoval vedení školy za vybudování pamětního místa.

Pamětní deska byla odhalena v areálu Plzeň-Křimice. Vedení se rozhodlo pro tohle místo z důvodu účasti bývalého ředitele školy na projektu „Modernizace učeben odborných předmětů v areálu SPŠ dopravní, Plzeň-Křimice“ za 5,3 miliónu korun z fondu IROP a z rozpočtu KÚPK. V rámci tohoto projektu došlo také k vylepšení venkovního prostření školy, a to vybudováním odpočinkových altánů pro žáky a zasazení nových stromů. Na sázení stromů se podílel také bývalý ředitel školy.

Bronzovou pamětní desku vyrobil a škole daroval Umělecko-modelářský ateliér Matějka Plzeň. Kámen byl dodán a usazen firmou kamenictví Václav Chlupsa, zpracování přírodního kamene, Třemošná.

Slavnostní akt byl zakončen neformální diskusí všech přítomných.

Přeskočit na obsah