STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Soutěž Matematika je hra 2022

V pondělí 12. prosince 2022 v rámci projektu „Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji“ proběhla tradiční předvánoční školní soutěž Matematika je hra. Zúčastnilo se jí 45 žákovských dvojic, které soutěžily ve dvou kategoriích: mladší žáci (1. a 2. ročník) a starší žáci (3. a 4. ročník). Soutěž probíhala ve třech kolech: znalostní matematický test, test různých logických hádanek a vysvětlení vylosovaného matematického pojmu (rozdíl čísel, rovnice, procenta, přímka, čtverec, obdélník, krychle, válec), při kterém se hodnotila nejen správnost, ale i způsob vysvětlení.

Cílem akce je zábavnou formou zvýšit zájem žáků o matematiku a také možnost, aby žáci jednotlivých tříd porovnali své vědomosti a znalosti s ostatními žáky školy. Žáci všeobecné matematické znalosti většinou mají, ale často se neumí vyjadřovat a vystupovat před ostatními. Žáci sami hodnotili, že soutěž byla zajímavá zkušenost a motivující pro ně byla i finanční odměna pro vítěze od školního SRPŠ.

Porota (Mgr. Jiřina Dušková, Mgr. Vendula Trnková, PaedDr. Martina Fabianová) vyhodnotila v každé kategorii první dvě místa:

Mladší žáci:

1.místo: Lukáš Holub, Jan Adam Bělohrad, tř. AT1A (studijní obor Autotronik)

2.místo: Tomáš Vrba, Lenka Baumová, tř. MP1A (studijní obor Mechanizace a služby, zaměření Požární prevence)

Starší žáci:

1.místo: Tereza Machová, Nikola Krmíčková, tř. PSD3 (studijní obor Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Vnitrostátní a mezinárodní autodoprava)

2.místo: Monika Mašková, David Šmíd, tř. PSD3 (studijní obor Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Vnitrostátní a mezinárodní autodoprava)

Přeskočit na obsah