STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Soutěž Prezentace přírodovědných předmětů

Dne 17. října 2022 proběhla ve školním salonku tradiční podzimní soutěž „Prezentace přírodovědných předmětů“ v rámci projektu „Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji“. Přihlášení žáci soutěžili ve 4 kategoriích: matematika, fyzika, chemie a ekologie. Celkem se zúčastnilo 30 soutěžících s 18 různými prezentacemi. Tuto soutěž připravily a v porotě zasedly Mgr. Vendula Trnková, Mgr. Jiřina Dušková a Ing. Marcela Peroutková Kubíková.

Úkolem soutěžících bylo najít zajímavé téma, vyhledat k němu podrobné informace a zpracovat z nich prezentaci. Závěrem měli svoji práci přednést a vysvětlit ostatním zúčastněným. Všichni soutěžící i porotkyně hodnotili, že se při tom dozvěděli hodně nových zajímavých informací a doplnili si své znalosti z přírodovědných předmětů.

Sami zúčastnění žáci akci hodnotili jako velmi pohodovou, příjemnou, kreativní, informativně přínosnou, zajímavou a zábavnou.

Výsledné pořadí:

1.místo: Vliv dopravy na globální oteplování: Jonáš Hynek, Aleš Hradecký tř. PSD1 (Provoz a ekonomika dopravy, Vnitrostátní a mezinárodní autodoprava)

2. místo: Výroba a vliv železa: Marek Nosek, Pavel Pěchouček tř. AT2B (Autotronik)

3. místo: Ekologie pralesů: Matěj Bradáč tř. PSD2 (Provoz a ekonomika dopravy, Vnitrostátní a mezinárodní autodoprava)

4. místo: Zajímavosti matematiky: Katka Ligačová, Radim Bartoň tř. PLD4 (Provoz a ekonomika dopravy, Letecké technologie)

5. místo: Nemoci pohybového aparátu v důsledku špatného životního prostředí: Karyna Zarharova tř. PSD2 (Provoz a ekonomika dopravy, Vnitrostátní a mezinárodní autodopra

Přeskočit na obsah