STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Soutěž Prezentace přírodovědných předmětů

Ve čtvrtek 2. prosince 2021 se konala v sále naší školy tradiční podzimní soutěž „Prezentace přírodovědných předmětů“, která se skládala ze tří kategorií: matematika, fyzika a ekologie. Soutěž zahájil Mgr. Lukáš Feřt, zástupce ředitelky školy a Mgr. Miroslava Chocholová, předsedkyně komise přírodovědných předmětů.

Akce, organizovaná v rámci projektu „Vzdělávání 4.0 v PK“, probíhala v příjemné přátelské soutěžní atmosféře. Přihlášení žáci přiznali, že zpočátku byli trochu nervózní, ale brzy se své trémy zbavili. Všichni byli moc rádi, že se mohli zúčastnit prezenčně. Na soutěži se žáci dozvěděli mnoho zajímavých nových informací a zkušeností z oblasti matematiky, fyziky a ekologie. Všichni hodnotili akci jako přínosnou i zábavnou.

Žáci se naučili nejen vyhledat a zpracovat informace z daného tématu, ale hlavně je prezentovali a vysvětlili. Porota, kterou tvořili učitelé přírodovědných předmětů Mgr. Jiřina Dušková, Ing. Marcela Kubíková a Ing. Marek Borusík, měla při výběru vítězů těžké rozhodování, protože všechny práce byly pečlivě připravené a zpracované.

Vítězné pořadí:

1. „Kontaktní čočky“ – zpracoval Jan Chaloupka, třída DP2

(Obor vzdělání: Dopravní prostředky, zaměření: Diagnostika a servis silničních vozidel)

2. „Vodík jako alternativní palivo“ – zpracoval Filip Jirava, třída DP2

(Obor vzdělání: Dopravní prostředky, zaměření: Diagnostika a servis silničních vozidel)

3. „Historie matematiky“ – zpracovali Rostislav Černý a Lukáš Pecl, třída PLD3

(Obor vzdělání: Provoz a ekonomika dopravy, zaměření: Drážní a městská doprava)

4. „Užití výpočtu hranolu v praxi“ – zpracovali Radim Bartoň a Katka Ligačová, třída PLD3

(Obor vzdělání: Provoz a ekonomika dopravy, zaměření: Drážní a městská doprava)

5. „Fungování motoru“ – zpracoval David Hrůza, třída PBD2

(Obor vzdělání: Provoz a ekonomika dopravy, zaměření: Bezpilotní systémy)

Přeskočit na obsah