STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Spolupráce se základními školami – motivace ke studiu na SŠ

Nejen během různých náborových akcí a dní otevřených dveří, ale i v rámci projektových aktivit projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji spolupracuje SPŠD, Plzeň se základními školami v Plzeňském regionu. Od začátku letošního školního roku se uskutečnilo několik projektových dní se zaměřením na finanční gramotnost a obory vzdělávání vyučované na naší škole.

Žáci 31. ZŠ, El. Krásnohorské v Plzni se 23. 11. 2022 zúčastnili exkurze do Autocentra Šmucler v Plzni, kde měli možnost poznat reálné prostředí, kam by mohli nastoupit po ukončení studia – ať se jedná o obory vzdělávání ukončené výučním listem nebo maturitní zkouškou. Během prohlídky areálu se k naší skupině přihlásilo i několik bývalých žáků se vzpomínkami na dobu studií. Exkurze byla doplněna o návštěvu Muzea techniky a řemesel v Kolovči.

Dlouholetá spolupráce mj. probíhá i se ZŠ při DDÚ v Plzni. Děvčata a chlapci v rámci projektového dne navštívili Techmania Science Center, Plzeň a 30. 11. 2022 pro ně byla připravena exkurze do Botanické zahrady v Bečově nad Teplou, kde pod vedením zkušeného lektora p. Václava Brožky a za asistence p. ředitele Šindeláře a jejich spolupracovníků probíhají vždy velmi zajímavé výukové programy. Tentokrát si žáci hráli na detektivy – sbírali v přírodě v areálu zahrady připravené důkazy o výskytu živočišných druhů tohoto regionu a svá zkoumání museli prezentovat další skupině. Vše bylo doplněno poutavým vyprávěním pana Brožky.

Akce byla doplněním pravidelných schůzek kroužku Ekologie prakticky a zábavně, který je taktéž organizován v rámci výše zmiňovaného projektu.

Přeskočit na obsah