EXKURZE – Techmania Science Center

V úterý 29.11. 2022 se žáci naší školy (konkrétně tříd N1, N2A, E2 a AT3B) účastnili celodenní akce v Techmanii zaměřené na vesmír, kosmickou dopravu a obnovitelné zdroje. Součástí akce byly projekce filmů v Planetáriu s názvem „Jsme vetřelci“ ve 3D a komentovaná projekce oblohy ve 2D. Žáci oboru autotronik (třída AT3B) si vyzkoušeli program „Po stopách obnovitelných zdrojů“, jehož částí bylo […]

EXKURZE třídy PBD2 v ČNB v PRAZE

Dne 22. 11. 2022 navštívili žáci třídy PBD2 (obor Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Drážní a městská doprava a Bezpilotní systémy) expozici s názvem Za měnou v ČNB v Praze. Seznámili se zde vznikem centrální banky, historií i současností českého bankovnictví. Dále prověřili své znalosti v několika kvízech i na interaktivních tabulích. Na závěr prohlídky se žáci podívali do trezoru ČNB, kde mohli obdivovat největší českou […]

Festival eduDEN

Maturitní třídy PLD4 (Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Letecké technologie a Drážní a městská doprava) a PLG4 (Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Komplexní logistika) se zúčastnily festivalu eduDEN, který pořádala Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni. Žáci zde mohli okusit atmosféru vysokoškolského studia, nahlédnout do akademických prostor či si vyzkoušet své vědomosti. Velice přínosná pak byla zejména přednáška o nabízených studijních oborech, […]

Divadelní představení „OFFLINE“

Dne 21. 11. 2022 se 3. a 4. ročníky SPŠ dopravní Plzeň, Karlovarská 99 zúčastnily divadelního představení „OFFLINE“, které bylo odehráno v anglickém jazyce. Tento typ představení, které se koná v Šeříkové ulici, pravidelně navštěvujeme se svými žáky. Ti zde mohou slyšet velmi dobrou mluvenou angličtinu a současně si ověřit své znalosti a porozumění tohoto cizího jazyka. Dozor vykonávaly učitelky anglického jazyka, které budou […]

Technologická gramotnost – přednáška pro MPP3

Studenti VŠCHT pod záštitou ČVUT, Praha odprezentovali 1.11.2022 žákům MPP3 (obor vzdělávání Mechanizace a služby se zaměřením Požární prevence, dozor PaedDr. Pančíková) přednášku zaměřenou na technologickou gramotnost. Žáci měli možnost doplnit si informace v oblasti elektromobility včetně historického kontextu, o umělé inteligenci (AI) a internetu věcí (IoT). Nebyla opomenuta ani kyberbezpečnost na internetu a nebezpečí kyberšikany. Většinou spontánně reagovali na […]

Úvodní klání středoškolské futsalové ligy 14.11.2022

Nový týden začal pro některé žáky naší školy sportovně. Reprezentovali ji totiž v turnaji Středoškolské futsalové ligy. V konkurenci čtyř týmů si kluci z dopravky zajistili postup do další fáze turnaje. Podali sympatickými výkon a obsadili druhé místo za vítěznou Sportovní a podnikatelskou střední školou. Postupové trio doplní bronzové Střední odborné učiliště stavební Plzeň.

Exkurze třídy PMD2 v ČNB v Praze

Dne 10. 11. 2022 se třída PMD2 (obor Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Manažer dopravy) zúčastnila odborné exkurze v ČNB v Praze s názvem Za měnou, kde se seznámila se vznikem centrální banky, vývojem, historií a současností českého bankovnictví a poválečnou měnovou politikou. Žáci si současně mohli prověřit a ihned zkontrolovat své znalosti z ekonomických předmětů na interaktivních tabulích. Největší zájem však projevili u vitríny s padělky […]

Jak jsme měřili na SPŠD Cadillac

Jaké auto může být luxusnější než Cadillac Brougham? To se lze dočíst na zahraničních portálech (viz odkaz níže). Zda i takové auto umíme na naší škole – SPŠD Plzeň změřit, a dokonce i najít zapeklitou závadu, vám napoví několik fotografií z hodiny diagnostického měření s třídou DP3 (Dopravní prostředky, zaměření Diagnostika a servis silničních vozidel). Studenti měli z měření radost, a tak jsme […]

Akademie řemesel Klatovy 2022

Dne 9. 11. 2022 se v kulturním domě v Klatovech uskutečnila tradiční událost Akademie řemesel. Své studijní obory a zaměření zde prezentovaly střední školy a odborná učiliště ze širokého okolí. Sál kulturního domu byl zaplněn stánky, kde žáci zmíněných vzdělávacích institucí předváděli svá studijní zaměření. Žáci ze základních škol měli opět z čeho vybírat. Naši školu reprezentovali Ing. Michaela Stahlová a pan Petr […]

Hned dvě exkurze na Západočeskou univerzitu v Plzni

Žáci třídy PBD3 (Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Bezpilotní systémy) se ve dnech 27.9. a 11.10. podívali na půdu dvou fakult Západočeské univerzity (ZČU). Konkrétně se jednalo o návštěvu Fakulty aplikovaných věd ZČU a Fakulty elektrotechnické ZČU. Kromě informací o studiu na technických fakultách ZČU se pracovníci obou fakult se snažili tematicky zaměřit exkurzi na drony, aby se žáci dozvěděli o výzkumu týkajícího […]