Projekt „Krokus“

Na podzim roku 2022 se žáci prvních ročníků oboru Provoz a ekonomika dopravy zapojili do Projektu „Krokus“. Projekt realizuje irská organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze. HETI školám, které se projektu zúčastní, zdarma poskytuje cibulky žlutých krokusů, které účastníci projektu na podzim zasadí jako připomínku jednoho a půl […]

Exkurze do Panasonicu s. r. o.

Dne 10. března 2023 byli žáci třídy PLG2 (studijní obor Provoz a ekonomika dopravy se zaměřením Komplexní logistika) se svými učiteli odborných předmětů Mgr. Jiřinou Duškovou a Ing. Rostislavem Jekielkem na odborné exkurzi ve výrobní společnosti Panasonic s. r. o. Nejdříve se při úvodní, zajímavě a přehledně zpracované prezentaci seznámili s historií závodu, který V Plzni roku 1997 začal vyrábět televize […]

Projektový den ve společnosti LEIFHEIT CZ a.s.

V pondělí 20. března 2023 se třída PMD3 (obor Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Komplexní logistika) zúčastnila exkurze v německé výrobní společnosti LEIFHEIT CZ a.s. se sídlem v Blatné. Po příjezdu do areálu společnosti se nás ujala paní Janovská, vedoucí oddělení logistiky. Žáci byli seznámeni s nejmodernějšími technologiemi v oblasti výroby, logistiky a distribuce (canban, shutte systém, chytré expediční brýle, robotická výroba […]

Projektový den v EvoBusu Holýšov

Dne 14. března 2023 se žáci třídy PSD1, PSD3 a několika jedinců z třídy PSD2 studující obor Provoz a ekonomika dopravy se zaměřením na Vnitrostátní a mezinárodní autodopravu zúčastnili projektového dne ve výrobním závodě EvoBusu Česká republika s. r. o. v Holýšově. S pedagogickým doprovodem Ing. Radmilou Smětákovou a Ing. Vladimírem Benešem žáci navštívili několik výrobních hal v tomto závodě, jako například nařezárnu, svařovnu […]

Mezinárodní soutěž ROBO-VOZÍTKO PLZEŇ 2023

Ve dnech 6. 3. 2023 až 9. 3. 2023 se naše škola zúčastnila mezinárodní soutěže „ROBO-VOZÍTKO PLZEŇ 2023“, kterou uspořádal Plzeňský kraj ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni, SOU elektrotechnickým, Plzeň a Techmánií Science Centrem o. p. s. Soutěže se účastnilo šest týmů z České republiky (SOU elektrotechnické, Plzeň, VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Plzeň, SPŠ dopravní, Plzeň a INFIS, Plzeň), dále týmy z Německa, […]

AUTOOPRAVÁŘ JUNIOR – krajské kolo

Ve čtvrtek 2. 3. 2023 se SPŠ dopravní ve svém areálu v Křimicích zhostila pořadatelství krajského kola celostátní soutěže Autoopravář junior. V kategorii AUTOMECHANIK se jí zúčastnilo 5 dvoučlenných týmů ze škol Plzeňského kraje složených z žáků 3. ročníku oboru 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel. Týmy tedy vytvořili žáci SŠ Kralovice, SŠ Rokycany, SPŠ Klatovy, SOŠ a SOU Sušice a SPŠD Plzeň. […]

ENERSOL 2023 – krajské kolo

Reprezentovali jsme 1. 3. 2023 naši školu, SPŠ dopravní, Plzeň, na krajském kole soutěže ENERSOL 2023, jejíž cílem je zajímavou formou zahrnout témata obnovitelných zdrojů energií, úspor energií, snižování emisí a hospodaření s vodou do školních vzdělávacích programů a naučit žáky veřejně prezentovat svůj názor na daná témata. Krajského kola se zúčastnilo 15 družstev ze středních škol plzeňského kraje. Soutěžili […]

Zeměpisná olympiáda 2023 – okresní kolo

Dne 22. února 2023 se zúčastnili žáci prvního ročníku naší školy okresního kola Zeměpisné olympiády, kterou pořádalo středisko volného času RADOVÁNEK. Ze školního kola z naší školy postoupili: Tomáš Roudný, Martin Houška – oba ze třídy PBD1 (Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Drážní a městská doprava a Bezpilotní systémy) a Daniel Dědič – třída PLG1 (Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Komplexní logistika). […]

Soutěž v německém jazyce

Dne 28. února 2023 se po pauze uskutečnilo opět prezenční formou školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. Téma bylo Reise mit uns – žáci měli představit svoji fiktivní cestovní kancelář s nabídkou zájezdu do jimi vybrané destinace a programem, který si pro své zákazníky připravili. V porotě zasedly Mgr. Ilona Prokopcová, Mgr. Tereza Klímová a Bc. Jana Škubalová, které […]

Technická olympiáda Plzeňského kraje 2023

Dne 9. 2. 2023 se zúčastnili dva soutěžní týmy ze tříd AT1B a AT3A „Technické olympiády Plzeňského kraje“. Jedná se o soutěž školních týmů středních škol, která je vyhlašována Radou Plzeňského kraje ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni. Oba týmy  s pracemi „Tester tlumičů rázovou metodou“ (M. Judl, J. Kohel, O. Schrödl) a „Třídní solární nabíječka“ (O. Polata, K. Petr) obsadily […]