Celorepubliková soutěž v psaní všemi deseti

Ve čtvrtek 3. listopadu 2022 se žáci SPŠD zúčastnili celorepublikové online soutěže v psaní všemi deseti ZAV Olomouc 2022. Sedmnáct vybraných žáků reprezentovalo své třídy PMD1 (Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Manažer dopravy), PLG1 (Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Komplexní logistika) a PBD1 (Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Bezpilotní systémy). Žáci soutěžili jak jako družstvo, tak samostatně, a to ve třech disciplínách. […]

Soutěž Prezentace přírodovědných předmětů

Dne 17. října 2022 proběhla ve školním salonku tradiční podzimní soutěž „Prezentace přírodovědných předmětů“ v rámci projektu „Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji“. Přihlášení žáci soutěžili ve 4 kategoriích: matematika, fyzika, chemie a ekologie. Celkem se zúčastnilo 30 soutěžících s 18 různými prezentacemi. Tuto soutěž připravily a v porotě zasedly Mgr. Vendula Trnková, Mgr. Jiřina Dušková a Ing. Marcela Peroutková Kubíková. Úkolem soutěžících bylo […]

Soutěž Řemeslo má zlaté dno

I v letošním školním roce se naše škola zapojila do krajské soutěže Řemeslo má zlaté dno. Slavnostní vyhlášení soutěže se konalo dne 26. května 2022 od 13:00 hodin v Techmania Science Center o. p. s. pod patronací hejtmana Plzeňského kraje pana Rudolfa Špotáka. Mezi oceněnými jsme měli hned čtyři žáky: Petro Zeikan za 3. místo ve finále celostátní soutěže […]

Autoopravář junior 2022

V termínu 19. – 21. dubna 2022 se v prostorách společnosti ŠKODA AUTO, a. s. Mladá Boleslav uskutečnil 27. ročník celostátního finále soutěže odborných znalostí a dovedností Autoopravář junior 2022, a to ve čtyřech kategoriích Automechanik, Karosář, Autolakýrník a Autotronik. Hlavní myšlenkou a cílem pořádání této akce je systémová motivace žáků středních škol s výukou autooborů, propagace uvedených technických oborů a rozvoj spolupráce mezi […]

Soutěž „Máme rádi přírodu“

Eliška Chmelíková, žákyně třídy PMD1 se zúčastnila 27. ročníku výtvarné soutěže „Máme rádi přírodu“, kterou zorganizovalo ekologické Hnutí Brontosaurus. V kategorii studentů středních škola a učilišť Eliška obsadila 1. i 2. místo se svými fotografiemi „Zelenožlutá oblast“ a „Rozzářený les“.

Soutěž v německém jazyce Reise mit uns

Amsterdam, Florida, Berlin, Drážďany, Rakousko a mnoho dalších destinací se stalo cílem poznávacích zájezdů, které nabízeli ve své prezentaci žáci naší školy v rámci soutěže Reise mit uns. Uzávěrka soutěže byla stanovena na 15. 3.2022. S potěšením lze konstatovat, že mnoho navštívených míst bylo vybráno z německy mluvících zemí. Úkolem žáků bylo vytvořit prezentaci poznávacího zájezdu, který nabízí jejich fiktivní […]

Zajištění kulturního programu na Mezinárodní soutěži „ROBO-VOZÍTKO PLZEŇ 2022“

Ve dnech 28. 2. 2022 až 3. 3. 2022 se naše škola zúčastnila mezinárodní soutěže „ROBO-VOZÍTKO PLZEŇ 2022“, kterou uspořádal Plzeňský kraj ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni a SOU elektrotechnickým, Plzeň. Na této soutěži spolupracovalo několik plzeňských středních škol: SOU elektrotechnické, Plzeň – hlavní organizátor a účastník soutěže VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Plzeň – účastník soutěže ISŠ živnostenská, Plzeň – zajištění […]

Mezinárodní soutěž „ROBO-VOZÍTKO PLZEŇ 2022“

Ve dnech 28. 2. 2022 až 3. 3. 2022 se naše škola zúčastnila mezinárodní soutěže „ROBO-VOZÍTKO PLZEŇ 2022“, kterou uspořádal Plzeňský kraj ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni a SOU elektrotechnickým, Plzeň Soutěže se účastnilo šest týmů z České republiky (SOU elektrotechnické, Plzeň, VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Plzeň a SPŠ dopravní, Plzeň), dále týmy z Německa, Chorvatska, Slovenska, on-line přihlíželi žáci a pedagogové z Lichtenštejnska a Číny. […]

Středoškolská odborná činnost – školní kolo

Poslední únorový čtvrtek proběhlo již tradičně školní kolo Středoškolské odborné činnosti. Zúčastnilo se jej 21 žáků. Své práce obhajovali před šestičlennou odbornou porotou. Žáci předvedli více než zdařilé práce, které ve většině případů byli schopni i adekvátně odprezentovat a reagovat na zvídané dotazy odborníků. Řešily se problémy z nejrůznějších oborů – logistika, drážní doprava, ekonomika, vnitrostátní doprava apod. […]

Soutěž Matematika je hra

Ve čtvrtek 3. března 2022 proběhla v rámci projektu „Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji“ ve třídě PSD2 (Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Vnitrostátní a mezinárodní autodoprava) soutěž „Matematika je hra“. Soutěž se skládala ze tří kol: Slovní úlohy, Logické úlohy a Burza vět, která měla čtyři části: Matematika, Přírodověda, Doprava, Plzeň. V prvním a ve druhém kole soutěžící museli prokázat své matematické […]