STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Účast školy na Okrskové řádné valné hromadě SH ČMS, Nýřansko

V sobotu dne 26. února 2022 se za naši školu Ing. Vladimír Baxa, zástupce ředitelky školy pro praktické vyučování, zúčastnil Okrskové řádné valné hromady SH ČMS, Nýřansko.

V rámci programu bylo škole předáno ocenění za aktivní pomoc při zvládnutí pandemie COVID-19. Ing. Vladimír Baxa za školu převzal pamětní list z rukou starosty města Nýřany Ing. Jiřího Davídka a místostarostky města Ing. Pavlíny Caisové. Součástí ocenění byla také pamětní medaile za aktivní pomoc a krásná kniha „Nýřany v proměnách času“.

Po předání Ing. Vladimír Baxa poděkoval dobrovolným hasičům za vysoké nasazení v covidové době, vyzdvihl význam HZS pro společnost a zároveň představil všem přítomným SPŠ dopravní, Plzeň. Dále připomenul, že ocenění patří širokému týmu, který se na pomoci (zejména šití roušek) podílel. Ve spolupráci s ekonomickým úsekem to byla paní Hana Sprušanská a celý kolektiv vychovatelek DM I, paní Markéta Ježková a paní Michaela Hříbalová, která je zároveň členkou DHS.

Ing. Vladimír Baxa také vyjádřil naději, že se pandemická situace nebude opakovat, nicméně přislíbil pomoc školy i v dalších létech.

Přeskočit na obsah