STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Účast školy na Ručičkách kraje

Dne 14. června 2022 od 10:00 do 14:00 hodin se naše škola zúčastnila prezentace středních škol pod názvem Ručičky kraje na nádvoří Krajského úřadu Plzeňského kraje (Škroupova 18, Plzeň). Akce byla určená hlavně pro děti se zájmem studovat technické a přírodovědné obory vzdělání. Konala se pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Rudolfa Špotáka a ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR. Své stánky zde měli i čtyři významní zaměstnavatelé (ŠKODA TRANSPORTATION, a. s., ŠKODA ELECTRIC, a. s., Doosan Škoda Power, s. r. o. a firma Klimahome, Plzeň). Ze základních škol se zúčastnilo celkem 1 050 žáků z Plzně a blízkého okolí.

Při akci Ručičky kraje byl také vystavován automobil Tatra, který v rámci vzdělávacího projektu Tatra do škol sestavili žáci naší školy. Zmíněný projekt probíhal v roce 2021. Žáci oboru Mechanik opravář motorových vozidel a Autotronik měli možnost sestavit nákladní vozidlo TATRA, které bylo následně uvedeno do provozu a slouží Správě a údržbě silnic Plzeňského kraje. Projekt byl završen dne 26. 5. 2021 v Kopřivnici, kde spolu s jízdami na zkušebním polygonu proběhly zkušební jízdy, které si mohli vyzkoušet i samotní žáci. Toto byl pro ně neobyčejný zážitek. Současně byl škole předán symbolický klíč od Tatry.

Cílem akce bylo seznámit žáky škol i veřejnost s technickými obory a se školami, které je vyučují.

Přeskočit na obsah