STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Informace pro 1. ročníky 2022/2023

Informace pro 1. ročníky oborů v Křimicích pro školní rok 2022/2023

Vážení rodiče, vážení žáci,

sděluji Vám, že zahájení školního roku je plánované pro všechny obory (maturitní, nástavbové i tříleté) na 1. 9. 2022 od 10:00 hod. v Plzni – Křimicích, Průkopníků 290.

V tento den a následující den se uskuteční třídnické hodiny pro seznámení se studiem, se školním řádem, žáci obdrží hesla, budou vyfotografováni do školního systému Bakaláři. V průběhu týdne žáci obdrží pracovní oděv a pracovní obuv pro odborný výcvik.

  • Žáci nástavbového studia přinesou výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce.
  • Žáci, kteří mají doporučení školského poradenského zařízení, přinesou toto doporučení aktualizované pro daný obor a školu SPŠ dopravní.
  • Ty z Vás, kteří jste dosud neodevzdali evidenční kartu, prosím o její odevzdání (příp. aktualizaci bydliště, mailu, telefonu apod.) Evidenční karta dle oboru je k dispozici pod tlačítky níže a můžete ji vyplnit přímo, seskenovat a poslat mailem na adresu krimice@spsdplzen.cz nejpozději do zahájení studia.
  • Pro rodiče žáků prvních ročníků (mimo nástavbového studia) se uskuteční dne 8. 9. 2022 od 16:00 hod. třídní aktivy. Zde budete seznámeni třídními učiteli a učiteli odborného výcviku  se všemi náležitostmi týkajícími se výuky, školního systému Bakaláři, s pravidly docházky, omlouvání absence, případnou distanční výukou apod. Budete požádáni o příspěvek do Nadace školy v min. částce 200,-Kč. Nadace pomáhá při modernizaci vybavení školy, financuje odměny pro úspěšné žáky apod.   
  • Na základě zkušeností z minulých let Vás žádáme, abyste si co nejdříve pořídili pro výuku v oboru Autotronik povinné učebnice Time to Talk 2 od autorů Peters, Gráf pro Anglický jazyk, Passt schon! 1 od Doris Dusilové pro Německý jazyk, obě od nakladatelství Polyglot. V září bývají často nedostupné. Požadavky na ostatní učebnice a další učební pomůcky v ostatních oborech i předmětech budou sděleny žákům v prvních vyučovacích hodinách jednotlivými vyučujícími.
  • Potvrzení o studiu pro účely využití zlevněných žákovských jízdenek se bude vydávat od 24. 8. 2022 v sekretariátu školy v Plzni – Křimicích. Úřední hodiny budou včas upřesněny na našich stránkách.
  • Potvrzení o studiu pro jiné účely bude vydáváno hromadně prostřednictvím třídních učitelů na začátku školního roku 1. 9. 2022.
  • Informace ke stravování včetně kontaktů jsou na stránkách školy (Karlovarská, níže Křimice): https://www.spsdplzen.cz/zak/jidelna/informace-o-stravovani/
  • Nástup na DM v Křimicích bude možný 31. 8. 2022 od 18:00 hod.  


Všem přijatým přeji úspěšné zakončení současného studia a hezké prázdniny.  

Ing. Jaroslav Kašpar, ZŘ SPŠD Plzeň – Křimice

Přeskočit na obsah