STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Ukázka techniky HZS

Praktické vyučování oboru vzdělání zakončeného maturitní zkouškou Mechanizace a služby se zaměřením Požární prevence i přes složitou epidemiologickou situaci probíhá často ve spolupráci s pracovníky Integrovaného záchranného systému. Vyučující Bc. Jiří Vítovec a Ing. Michal Bórik pod vedením nestora tohoto oboru na naší škole Ing. Miroslava Müllera se snaží pro své svěřence připravit vždy zajímavý a přínosný program. Žáci měli v poslední době možnost navštívit např. stanici záchranné letecké služby v Líních.

V pátek 12. 11. 2021 se podařilo zorganizovat ukázku techniky HZS stanice Košutka přímo na naší škole. Dvě výjezdová družstva představila žákům třídy MPP2 (Mechanizace a služby zaměření Požární prevence) výškovou techniku a plně vybavenou cisternovou automobilovou stříkačku. Výšková technika se čtyřicetimetrovým výsuvným žebříkem by mohla svádět k představě atrakce na adrenalinové skoky, ale tento druh techniky se speciálním zalamovacím ramenem a pracovním košem je určen výhradně pro záchranu životů a majetku. Budoucí preventisté měli možnost osahat si techniku, která je reálně používána při požárech, případně dopravních nehodách a jiných mimořádných událostech.

Účelem praktického vyučování je seznamovat se s reálným prostředím, které souvisí se studovaným oborem, což v tomto případě bylo splněno nad rámec očekávání. Košuteckým hasičům děkujeme za jejich návštěvu.

Přeskočit na obsah