STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Umělá inteligence ve výuce angličtiny

Aktuálně často diskutované téma umělé inteligence (AI – artificial intelligence) bylo předmětem výukové aktivity pro žáky třídy MPP3 (obor vzdělávání Mechanizace a služby, zaměření Požární prevence) v úterý 22.11.2022, kterou připravila firma NVIAS, Plzeň v rámci projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji.

AI je teorie a vývoj počítačových systémů schopných vykonávat úkony, které běžně vyžadují lidskou inteligenci, jako je vizuální vnímání, rozpoznávání řeči, rozhodování a překlady mezi jazyky.

Celý program probíhal v angličtině a žáci, rozdělení do skupin, neměli žádný problém s porozuměním. Každý člen týmu dostal konkrétní roli – Data expert, Business leader či Solution architect. Po úvodní přednášce byly řešeny praktické úkoly pomocí moderních technologií – notebooků a mobilních telefonů, jejichž používání v hodinách bývá v běžné výuce velkým nešvarem. Na závěr žáci v angličtině odprezentovali svá řešení.

Všichni zúčastnění byli velmi aktivní a tento způsob výuky lze považovat za jednu ze zajímavých metod.

Dozor na celé akci konaly PaedDr. Pančíková a Mgr. Špetová.

Přeskočit na obsah