STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Veletrh FIF Příbram 2022

Žáci čtvrtých ročníků ze tříd PLG4 (obor Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Komplexní logistika) a PLD4 (obor Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Letecké technologie a Drážní a městská doprava) se ve dnech 15. a 16. listopadu 2022 zúčastnili se svými fiktivními firmami 25. ročníku regionálního veletrhu fiktivních firem Podzimní Příbram, který pořádá Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Jednalo se o fiktivní firmy Ametyst, s. r. o. a Agrogear, s. r. o., obě ze třídy PLG4 (obor Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Komplexní logistika) a Trash, s. r. o. ze třídy PLD4 (obor Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Drážní a městská doprava). Pedagogický dozor konaly paní učitelky Ing. Anna Hýbnerová a Ing. Marcela Peroutková Kubíková.

První den proběhla ve škole soutěž v prezentaci firmy. V letošním roce prezentovalo 19 fiktivních firem. Druhý den dopoledne se v prostorách místní sokolovny konal samotný veletrh, kde vystavovalo 22 fiktivních firem z celého regionu. V rámci veletrhu probíhalo čilé obchodování – žáci zde na svých stáncích předváděli své prodejní dovednosti, znalost vyplňování účetních dokladů i motivování zákazníků ke koupi produktů.

Na letošním ročníku se velice dařilo fiktivní firmě Trash, s. r. o. ze třídy PLD4 (obor Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Drážní a městská doprava). Ta získala dvě umístění – 2. místo za reklamní spot a 3. místo za prezentaci. Moc gratulujeme!

Veletrhy fiktivních firem umožňují navázat nové obchodní i osobní vztahy se studenty jiných škol a nejinak tomu bylo i v Příbrami. Pro žáky je přínosem možnost vyzkoušet si veřejné vystupování, obchodování a komunikaci s ostatními účastníky a návštěvníky veletrhu. Této akce se zástupci fiktivních firem naší školy účastní každý rok.

Přeskočit na obsah