STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Veletrh fiktivních firem Příbram 2020

Žáci naší školy se dne 11. listopadu 2020 zúčastnili se svými fiktivními firmami 23. ročníku regionálního veletrhu fiktivních firem Podzimní Příbrami, který pořádá Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Letos se konal netradičně, distanční formou.

Naši školu reprezentovaly fiktivní firmy: Trash, s. r. o., Zodiak, s. r. o., Ametyst, s. r. o. a AgroGear, s. r. o.. Zastupovali je žáci čtvrtých ročníků, konkrétně ze tříd PG4A (Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Komplexní logistika) a PLD4 (Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Letecké technologie a Drážní a městská doprava). Pedagogický dozor konaly paní učitelky Ing. Anna Hýbnerová a Ing. Marcela Kubíková.

Dne 11. 11. 2020 se všechny zúčastněné fiktivní firmy, jejich vyučující, organizátoři a porota propojili online prostřednictvím aplikace Microsoft Teams a proběhla online soutěž o nejlepší prezentaci. Odborná porota hodnotila jednotlivé výkony. V letošním roce prezentovalo 23 fiktivních firem. V rámci veletrhu proběhly ještě další soutěže, a to o nejlepší leták, nejlepší reklamní spot a nejlepší logo a slogan. V letošním ročníku se našim fiktivním firmám velice dařilo. Firma Zodiak, s. r. o. obsadila v soutěži o nejlepší logo a slogan 1. místo a firma Trash, s. r. o. obsadila 2. místo v soutěži o nejlepší reklamní spot.

Moc gratulujeme!

Přeskočit na obsah