STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Veletrh fiktivních firem Příbram 2021

Žáci čtvrtých ročníků ze tříd PLG4 (obor Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Komplexní logistika) a PLD4 (obor Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Letecké technologie a Drážní a městská doprava) se ve dnech 9. a 10. listopadu 2021 zúčastnili se svými fiktivními firmami 24. ročníku regionálního veletrhu fiktivních firem Podzimní Příbram, který pořádá Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Jednalo se o fiktivní firmy Zodiak, s. r. o. třídy PLG4 (obor Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Komplexní logistika), Ametyst, s. r. o. a Agrogear, s. r. o. obě ze třídy PLD4 (obor Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Letecké technologie a Drážní a městská doprava). Pedagogický dozor konaly paní učitelky Ing. Anna Hýbnerová a Ing. Marcela Kubíková.

První den proběhla ve škole soutěž v prezentaci firmy. V letošním roce prezentovalo 17 fiktivních firem. Druhý den dopoledne se v prostorách školy konal samotný veletrh, kde vystavovalo 20 fiktivních firem z celého regionu. V rámci veletrhu probíhalo čilé obchodování, kde na svých stáncích předvádějí žáci prodejní dovednosti, znalost vyplňování účetních dokladů i motivování zákazníků ke koupi svých produktů.

Na letošním ročníku reprezentoval naši školu vzorně žák Petr Šnebergr ze třídy PLD4 (obor Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Letecké technologie), který obdržel zvláštní cenu veletrhu za nejlepšího prodejce veletrhu. Moc gratulujeme!

Veletrhy fiktivních firem umožňují navázat nové obchodní i osobní vztahy se studenty jiných škol a nejinak tomu bylo také v Příbrami. Pro žáky je přínosem možnost vyzkoušet si veřejné vystupování, obchodování a komunikaci s ostatními účastníky a návštěvníky veletrhu. Této akce se zástupci fiktivních firem naší školy účastní každý rok.

Přeskočit na obsah