STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Výměna vodorovného rozvodu topení na domovech mládeže DM I a DM II Karlovarská

V letošním roce na DM I a DM II v areálu Karlovarská proběhla realizace investičního záměru, jehož účelem bylo zvýšení účinnosti a komfortu vytápění za současného snížení provozních nákladů.

V objektech domovů mládeže byly kompletně rekonstruovány horizontální potrubní rozvody topného systému, upravena armaturní technologie ve strojovně a všechna otopná tělesa DM I a DM II byla osazena vysoko-odporovými radiátorovými ventily s termostatickými hlavicemi. Výměna vodovodního rozvodu topení na domovech mládeže DM I a DM II stála rekordních 4.053.210,74 korun.

Se zahájením nového školního roku 2020/21 byl zahájen i zkušebního provoz nově instalované technologie, který spočívá ve sledování účinnosti vytápění, tj. porovnávání zadávaných vstupních hodnot a požadované teploty v DM. V současné době stále ještě probíhá kalibrace topného systému na optimální výkon a až bude tento proces završen, ušetří až 15 % provozních nákladů při zvýšení efektivity vytápění. V této souvislosti je třeba ještě zmínit, že zásadní změnou oproti původnímu technologickému řešení, je reálná možnost udržení konstantní požadované teploty v celém objektu DM, tj. včetně i jeho nejvyšších pater. Tato investiční akce se řadí mezi ty, kterou by nebylo možné realizovat bez finanční podpory zřizovatele, Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Přeskočit na obsah