STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Vzdělávací projekt Tatra do škol – montáž

29. duben 2021 se do historie spolupráce SPŠ dopravní, Plzeň a společnosti TATRA TRUCKS, a. s. zapsal jako den dokončení montážních prací nákladního automobilu Tatra Phoenix v rámci vzdělávacího projektu Tatra do škol.

Na finalizaci se pod vedením čtyř firemních specialistů podílelo sedm žáků třetích a čtvrtých ročníků oborů vzdělání Autotronik a Mechanik opravář motorových vozidel spolu se dvěma učiteli odborného výcviku (Tomáš Jouja, Robin Kácha).

Soubor montážních dílů pro účely sestavení plnohodnotného a provozuschopného automobilu byl na základě smlouvy se společností Neva Group, s. r. o. dodán 4. září 2020. Již termín této dodávky byl negativně ovlivněn propuknutím koronavirové pandemie, která v dalším průběhu znesnadnila i vlastní stavbu. Nebývalým úsilím a součinností školy a firmy se však podařilo 29. dubna 2021 dílo dokončit. Technicky obtížné a zároveň atraktivní pasáže usazení kabiny byli přítomni představitelé všech zainteresovaných subjektů: Plzeňský kraj, Tatra Trucks, a. s., Neva Group, s. r. o., Správa a údržba silnic Plzeňského kraje a samozřejmě naše škola.

Vyvrcholením dostavby bylo odpolední nastartování motoru. Dunivý, sympatický zvuk byl odměnou všem, kteří se na projektu „Tatra do škol“ podíleli. Především však žákům, „sedmi statečným“, kterým dal nahlédnout do světa nákladních automobilů a dost možná ovlivnil i jejich rozhodování o profesní dráze po ukončení studia. Reportáž o této akci přinesla široké veřejnosti též TV Prima a ZAK TV.

Projekt pokračuje další fází v Kopřivnici, kde 26. 5. 2021 spolu s jízdami na zkušebním polygonu proběhnou homologační úkony. Následně čeká automobil ještě montáž nástavby a slavnostní předání konečnému uživateli – Správě a údržbě silnic Plzeňského kraje.

Ing. Irena Nováková, ŘŠ a Ing. Vladimír Baxa, ZŘ pro praktické vyučování

Přeskočit na obsah