STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Vzdělávací projekt „Tatra do škol“

Kopřivnická automobilka chce pozitivně působit na mladé lidi, kteří uvažují o technickém vzdělání či technické obory vzdělání již studují, proto vytvořila vzdělávací projekt Tatra do škol.

Podstatou projektu je spolupráce mezi automobilkou, jednotlivými kraji a školami, které mají o projekt zájem. Vybraní žáci ze středních škol dostávají možnost během určeného období sestavit „svoji“ vlastní Tatru, která je následně uvedena do běžného provozu a slouží u krajských organizací. Žáci tak mají jedinečnou příležitost osobně poznat, jak se nákladní vozy vyrábějí, což je navíc umocněno skvělým pocitem, že výsledek jejich činnosti najde praktické uplatnění u krajské organizace údržby komunikací.

Za vzdělávací projekt Tatra do škol společnost Tatra Trucks získala ocenění School Friendly. Toto ocenění podtrhuje význam projektu Tatra do škol, který je v oblasti technického vzdělávání zcela jedinečný a nemá v České republice obdoby.“

K tomuto projektu se přihlásila i SPŠ dopravní, Plzeň, a to za podpory Plzeňského kraje. Zahájení projektu předcházela důležitá jednání za účasti zástupců školy, Krajského úřadu Plzeňského kraje, Tatry Kopřivnice, Správy a údržby silnic Plzeňského kraje a firmy Neva Group, s. r. o., Nýřany. Dne 12. 2. 2020 byla podepsána Smlouva o dodávce dílů pro montáž nákladního automobilu značky Tatra a o spolupráci při jeho montáži. Nákladním automobilem se pro účely projektu rozumí nákladní automobil značky TATRA Phoenix.

První fází projektu bylo týdenní školení v servisní škole Tatry v Kopřivnici. Za naši školu bylo vybráno 7 žáků ze tříd A2A, A2B (obor vzdělání Mechanik opravář motorových vozidel) a AT3 (obor vzdělání Autotronik) v doprovodu dvou učitelů odborného výcviku. Stanovený termín ve dnech 30. 3. – 3. 4. 2020 bohužel překazila první vlna koronaviru.

Chod projektu s přispěním firmy Neva Group, s. r. o., Nýřany (autorizovaný dealer vozidel značky DAF a Tatra, zajišťující zároveň servis užitkových vozů) přesto pokračoval převozem montážních dílů z výrobního závodu do jejích prostor k uskladnění. Počátkem září byly firmou díly převezeny do montážní haly SPŠ dopravní v Plzni-Křimicích.

V souvislosti se zahájením nového školního roku bylo ovšem nutno nominovat i nový tým žáků. Tentokrát byl složen z žáků tříd A3A (Martin Hora, Vít Loukota, Dominik Nejdl), AT3 (Filip Kříž), AT4 (Šimon Altman, Jan Moravec, Jan Landa). Doprovod učitelů odborného výcviku (Tomáš Jouja, Robin Kácha) zůstal nezměněn.

Školení se podařilo uskutečnit doslova na poslední chvíli (4. 10. – 9. 10. 2020) před druhou vlnou koronaviru. Další fází projektu je zahájení montážních prací na půdě školy za přítomnosti a odborného dohledu instruktorů z Tatry Kopřivnice. Dohodnutý termín bylo díky pandemii ovšem nutno několikrát odložit.

Finančně se na projektu podílel jednak zřizovatel – Krajský úřad Plzeňského kraje a naše škola. Po smontování Tatry a jejím odzkoušením bude předána Správě a údržbě silnic Plzeňského kraje.

Přeskočit na obsah