STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Zeměpisná olympiáda 2023 – okresní kolo

Dne 22. února 2023 se zúčastnili žáci prvního ročníku naší školy okresního kola Zeměpisné olympiády, kterou pořádalo středisko volného času RADOVÁNEK.

Ze školního kola z naší školy postoupili: Tomáš Roudný, Martin Houška – oba ze třídy PBD1 (Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Drážní a městská doprava a Bezpilotní systémy) a Daniel Dědič – třída PLG1 (Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Komplexní logistika). Všichni naši školu důstojně reprezentovali, i když jim vítězství pro velmi silnou konkurenci uniklo.

Žákům děkujeme za vzornou reprezentaci!

Přeskočit na obsah