STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Beseda „Můžeš podnikat“

V pondělí 9. května 2022 proběhla v sále naší školy velmi zajímavá beseda se dvěma podnikateli, které se zúčastnily třídy PSD2 (Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Vnitrostátní a mezinárodní autodoprava) a PBD2 (Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Bezpilotní systémy a Drážní a městská doprava) se svými učitelkami ekonomických předmětů Mgr. Duškovou a Ing. Hýbnerovou. Přednášející podnikatelé pan Marek a pan Michael předali žákům své zkušenosti ze začátku a z průběhu svého podnikání, mluvili nejen o svých pozitivních výsledcích a nápadech, ale i o počátečním neúspěchu, z kterého se poučili. Věřili, že jejich byznys bude dobře fungovat.

Pan Marek začal podnikat již ve svých dvaceti letech, posledním jeho úspěšným projektem je „energetická tyčinka“ z kanadských borůvek. Vymyslel její recepturu s velkým množstvím antioxidantů a vlákniny. Zdůraznil, že ceny výrobku se odvíjí hlavně od kvality surovin.

Pan Michael začal podnikat ve čtyřiceti dvou letech, před tím byl 23 let v zaměstnaneckém poměru, začínal jako dělník v ocelárnách. Uvědomil si, že podnikat může každý, kdo má nápad, cíl a vytrvalost. Jeho činnost se týká prevence vzniku odpadu a plýtvání ve firmách a žáky nabádal k šetření životního prostředí.

Žáci celou besedu ohodnotili jako velmi motivující a inspirující pro jejich případné budoucí podnikání a přednášejícím poděkovali velkým potleskem.

Přeskočit na obsah