STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Beseda – Plzeňské městské dopravní podniky, a. s.

V pondělí 20. června 2022 proběhla ve třídě PSD2 (Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Vnitrostátní a mezinárodní autodoprava) beseda s panem Haklem o současnosti, rozvoji a budoucnosti plzeňské MHD, která žáky zaujala a velmi se jim líbila, protože městskou hromadnou dopravu využíváme a potřebujeme každý den.

Žáci se k doplnění výuky ekonomické praxe se svými p. učitelkami Mgr. Jiřinou Duškovou a Ing. Ditou Žihlovou podrobně, přehledně a srozumitelně seznámili s novými informacemi o subjektech plzeňské veřejné dopravy, hlavně s jejich ekonomickými parametry: výnosy z jízdného a se strukturou nákladů, zvyšujících se i kvůli současné inflaci. Žáky zaujaly statistiky přepravy i grafické srovnání počtu přepravovaných osob a přepravních cest jednotlivých úseků města Plzně. Významným rysem plzeňské městské dopravy je šetrnost k životnímu prostředí, proto pravidelně zavádí moderní dopravní prostředky.

Přeskočit na obsah