STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Exkurze do JTEKT Automotive Czech Republic, s. r. o.

Dne 19. dubna 2023 navštívili žáci třídy PSD2 (Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Vnitrostátní a mezinárodní autodoprava) se svými vyučujícími Mgr. Jiřinou Duškovou a Ing. Ditou Žihlovou závod JTEKT Automotive Czech Republic, s. r. o. v plzeňské průmyslové oblasti Borská Pole. Po krátké zajímavé úvodní informaci si zde prohlédli logistiku a výrobu 4 typů řídicích systémů pro osobní automobily světových značek. Prošli si moderní, čisté, klimatizované výrobní haly. Při své prohlídce továrny viděli také předvýrobu komponentů, jejich montáž, kontrolu kvality, sklady, expedici a mohli si vyzkoušet jednotlivé typy řízení v tréninkovém centru, kde se zapracovávají noví zaměstnanci. Cílem exkurze bylo praktické doplnění teoretických znalostí z vyučovacího předmětu Ekonomika – téma Podnikové činnosti.

Přeskočit na obsah