STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Exkurze NTC ZČU Plzeň

Dne 3.listopadu 2022 navštívila třída PSD3 (Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Vnitrostátní a mezinárodní autodoprava) spolu se svými vyučujícími Mgr. Jiřinou Duškovou a Ing. Ditou Žihlovou Výzkumné centrum „Nové technologie“ při ZUČ Plzeň, které se věnuje výzkumu, vývoji a inovacím ochranných pomůcek, jejichž úkolem je zvýšení bezpečnosti v dopravě osobních i nákladních automobilů, autobusů, tramvají, vlaků, motocyklů, čtyřkolek i chodců.

Pro naše žáky připravili pracovníci centra zajímavý projektový den: „Počítačové modelování pro bezpečnost v dopravě“. Zajímavou formou jsme se zde seznámili s počítačovými simulacemi a ukázkami rekonstrukce dopravních nehod: čelní, boční, zadní nárazy a s jejich důsledkem pravděpodobnosti poranění. Žáci si uvědomili si nutnost a užitečnost takovéhoto výzkumu, neboť dle statistik zemře denně na evropských silnicích více než 80 lidí. (Z 88 % dopravních nehod je důsledek chyby řidiče.)

Žáci hodnotili tuto akci jako velmi poučnou, protože si uvědomili důležitost jezdit ve svých automobilech i na motocyklech opatrně.

Přeskočit na obsah