STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Hned dvě exkurze na Západočeskou univerzitu v Plzni

Žáci třídy PBD3 (Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Bezpilotní systémy) se ve dnech 27.9. a 11.10. podívali na půdu dvou fakult Západočeské univerzity (ZČU). Konkrétně se jednalo o návštěvu Fakulty aplikovaných věd ZČU a Fakulty elektrotechnické ZČU. Kromě informací o studiu na technických fakultách ZČU se pracovníci obou fakult se snažili tematicky zaměřit exkurzi na drony, aby se žáci dozvěděli o výzkumu týkajícího se jimi studovaného oboru.  

Konkrétně na Fakultě aplikovaných věd se žáci mohli podívat na ukázku zařízení zvaného DronePort určeného pro autonomní výměnu baterií dronů operujících v oblasti bez asistence člověka. Dále mohli žáci vidět pracoviště mobilní robotiky obsahující ukázky kolových robotických platforem i dronů. Součástí pak byla ukázka pracoviště počítačového vidění s popisem a ukázkou termokamery. Dále je možné zmínit takzvaný „skleník“ umístěný v pátém patře budovy, kde jsou vystaveny exponáty zejména z oblasti automatického řízení. V závěru exkurze se žáci dostali na pracoviště katedry fyziky, která se zabývá například výzkumem nových druhů materiálů. 

Druhá exkurze na Fakultu elektrotechnickou proběhla v podobném duchu. Žákům byly představeny výsledky výzkumu pro pomoc hasičskému sboru. To zahrnovalo speciální kapsle obsahující senzory, které je možné shazovat z dronů v místě zásahu a sbírat tak data například o teplotě a výskytu nebezpečných plynů. Další ukázkou ze stejné laboratoře byly chytré uniformy a rukavice obsahující senzory, které mohou pomoci při zásahu jak jednotlivým zasahujícím hasičům, tak i veliteli zásahu, který například vidí, že je některý z hasičů v nouzi. V další části exkurze se žáci dostali do laboratoří akustiky, kde bylo možné navštívit jak bez ozvěnovou zvukovou komoru, tak i komoru, kde byla ozvěna záměrně zvýrazněna na maximum. Exkurze byla v průběhu zpestřena úkoly, které měli žáci splnit. Jedním z nich bylo postavení co největší věže z karet. V první části stavění se moc nedařilo. To se změnilo po informaci, že mohou využít okolí a že mohou karty dokonce poničit. Jak to dopadlo? Byl z toho nový rekord!  

Přeskočit na obsah