STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Mezinárodní soutěž „ROBO-VOZÍTKO PLZEŇ 2022“

Ve dnech 28. 2. 2022 až 3. 3. 2022 se naše škola zúčastnila mezinárodní soutěže „ROBO-VOZÍTKO PLZEŇ 2022“, kterou uspořádal Plzeňský kraj ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni a SOU elektrotechnickým, Plzeň

Soutěže se účastnilo šest týmů z České republiky (SOU elektrotechnické, Plzeň, VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Plzeň a SPŠ dopravní, Plzeň), dále týmy z Německa, Chorvatska, Slovenska, on-line přihlíželi žáci a pedagogové z Lichtenštejnska a Číny.

Naši školu reprezentovaly dva dvoučlenné týmy. Ze třídy PBD2 (obor vzdělání Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Bezpilotní systémy) to byl David Březina, David Sedláček, ze třídy DP3 (obor vzdělání Dopravní prostředky, zaměření Diagnostika a servis silničních vozidel) žáci Jan Vorlík a Lukáš Bouda.

PaedDr. Dagmar Pančiková zajistila výběr žáků a pedagogický dozor. Na práci žáků dohlížel Ing. Petr Neduchal a Ing. Tomáš Myslivec.

Soutěž měla několik kategorií:

1. Kategorie nejlepší jízda

Cílem bylo na čas projet se zkonstruovaným robotickým vozítkem přepravujícím kelímek s odměřeným množstvím vody vymezenou dráhou v co nejkratším čase bez rozlití vody v kelímku. Vozítko bylo řízeno kamerovým systémem. Během jízdy muselo navíc projet vyvýšeninou a nesmělo narazit do protihlukové stěny. Dráha byla tvořena vodicí černou zakřivenou čárou na bílém podkladu a startovní čára tvořila zároveň i cílovou čáru.

2. Kategorie nejlepší design

Hodnotící komise sledovala a hodnotila originální kapotáž vozítka, ochranu elektroniky před vodou, zajímavé osvětlení a netradiční zvuky.

3. Nejlepší prezentace v anglickém jazyce

Hodnotila se elektronická prezentace v anglickém jazyce v rozsahu deseti minut. Ta obsahovala stručný popis vozítka, popis nejzajímavějších technických částí a jejich řešení, úspěchy a problémy při konstrukci. Elektronickou prezentaci během soutěže žáci doplnili mluveným slovem.

Naši žáci se sice neumístili na předních místech, ale alespoň účast na tak veliké akci pro ně byla velkým přínosem.

Slavnostního vyhodnocení jednotlivých týmů se zúčastnili představitelé Krajského úřadu Plzeňského kraje, Západočeské univerzity v Plzni, Techmania Science Center o. p. s., ředitelé škol a další pozvaní hosté.

Více v odkazu:

https://www.plzensky-kraj.cz/mezinarodni-soutez-robotickych-vozitek-v-plzni-zB

Přeskočit na obsah