STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Modernizace učeben SPŠD Plzeň-Křimice

Název projektu: Modernizace učeben odborných předmětů v areálu SPŠD Plzeň-Křimice
Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005030
Datum ukončení fyzické realizace projektu: 30. 9. 2018
Maximální schválené výdaje projektu: 5 314 715,00 Kč

Daný projekt je spolufinancován Evropskou unií.

V rámci plnění dlouhodobé koncepce školy se nám podařilo získat dotaci 5,3 milionu Kč z fondu IROP a rozpočtu KÚ PK. Vzhledem k rychlému vývoji v oblasti dopravy jsme se zaměřili na ekologické trendy. Modernizovali jsme dvě odborné učebny (učebnu elektromobility a učebnu základního měření), do kterých jsme nakoupili technická zařízení, konkrétně se jedná o elektromobil Kia Soul, diagnostické přístroje, zvedací zařízení, různá měřidla, soustruh, 3D tiskárnu, trhačku a ICT techniku. Vylepšili jsme rovněž venkovní prostředí školy odpočinkovými altány pro žáky školy.

Fotogalerie

Publicita projektu – slavnostní otevření učeben

Den 2. 10. 2018 se slavnostního otevření učeben zúčastnili zástupci Plzeňského kraje – náměstkyně hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu Mgr. Ivana Bartošová, za odbor školství, mládeže a sportu JUDr. Jaroslava Havlíčková, ředitelka regionální komory PK a členka Rady PK pro oblast životního prostředí a zemědělství Mgr. Radka Trylčová, za výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Mgr. Jaroslav Šobr, za odbor školství, mládeže a sportu pan Jaroslav Sokol, ředitelka SPŠ dopravní Ing. Irena Nováková, starosta MO Plzeň 5 – Křimice Vít Mojžíš, předseda Elektrotechnického cechu v Plzeňském regionu Alexander Horský, zástupci Asociace pro elektromobilitu, pan Michal Tolar – zástupce firmy KIA a naši pedagogové.

Přeskočit na obsah