STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Zápis č. 2/2017

ze zasedání Školské rady, které se konalo dne 17. října 2017 od 15:00 hodin v klubovně Střední průmyslové školy dopravní v Plzni.

Přítomni:

Mgr. Josef Houška, Mgr. Blanka Felegy, Ing. Lenka Volková, paní Vladimíra Repelová, paní Naďa Džalilová

Nepřítomni:

Ing. Antonín Diviš, PhDr. Aleš Zoubek, Ph.D., p. Olga Kuncová, žák Daniel Kučera – omluveni

Pozvaný host:

Ing. Jiří Svoboda – ředitel školy
Ing. Irena Nováková – zástupce ředitele
paní Svatava Kubová – ekonomka školy

Zasedání vedla:

Mgr. Blanka Felegy – předseda Školské rady

Program jednání:

1. Školní řád
2. Výroční zpráva
3. Plnění úkolů Koncepce záměrů rozvoje školy
4. Zpráva o hospodaření školy a rozpočet
5. Diskuze

Průběh zasedání:

1. Školní řád

Mgr. Blanka Felegy seznámila přítomné s obsahem školního řádu pro školní rok 2017-2018. Zdůraznila včasné omlouvání absence a řešení zameškaných hodin. Všichni přítomní se školním řádem souhlasili a neměli připomínky ani žádné návrhy pro změnu. Školní řád byl schválen.

2. Výroční zpráva a plnění úkolů Koncepce záměrů rozvoje školy

Předsedkyně Školské rady informovala o splněných úkolech dané Koncepcí záměrů rozvoje školy. Značná část úkolů byla úspěšně splněna a některé úkoly se průběžně plní dle harmonogramu. Dále seznámila přítomné s výroční zprávou. Obojí bylo všemi přítomnými bez výhrad schváleno.

3. Zpráva o hospodaření školy

Předsedkyně Školské rady informovala o splněných úkolech dané Koncepcí záměrů rozvoje školy. Značná část úkolů byla úspěšně splněna a některé úkoly se průběžně plní dle harmonogramu. Dále seznámila přítomné s výroční zprávou. Obojí bylo všemi přítomnými bez výhrad schváleno.

4.Diskuze

Během diskuze pohovořil ředitel školy Ing. Jiří Svoboda o průběžném plnění úkolů, které byly stanoveny, některé z nich byly již úspěšně dokončeny, jako například nový kamerový systém, výměna expanzní nádrže v areálu Karlovarské 99, rekonstrukce posilovny a některé další. Dále vyjádřil potěšení nad výsledky žáků naší školy, kteří reprezentovali školu v celostátních soutěžích a tím zvýšili prestiž a jméno školy. V diskuzi se hovořilo také o 50. výročí vzniku školy, které vyvrcholilo v září 2017 konáním školního plesu v Parkhotelu v Plzni.

Dne 17. října 2017
Zapsala: p. Vladimíra Repelová
Schválila: Mgr. Blanka Felegy

Přeskočit na obsah