STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji

Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň

je partnerem projektu

Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356

Projekt je součástí celorepublikového rozvojového programu, který vyhlásilo MŠMT a je spolufinancován z prostředků ESF – OP VVV a státního rozpočtu ČR.

Cíl projektových aktivit na škole

Cílem je zvýšit motivaci žáků SPŠD a základních škol v Plzeňském kraji ke studiu technických oborů prostřednictvím volnočasových aktivit – kroužků, projektových dní pro žáky ZŠ se zaměřením na vyučované obory vzdělávání na naší škole a odborných exkurzí pro žáky ZŠ a SŠ. Projekt také umožní modernizaci vybavení školy – především v oblasti diagnostiky automobilů. Nově zakoupené zařízení např. nově zřízené fyzikální laboratoře bude využíváno i v běžné výuce.

Kontakt:

PaedDr. Dagmar Pančíková – metodik aktivit
SPŠD, Plzeň, Karlovarská 99, tel. 777 55 11 72, 731 11 66 39
pancikova@dopskopl.cz

Přeskočit na obsah