STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

PR-DO-LOG 2022

Tak jako každý rok, vyjma covidové pauzy, se i letos naše škola zúčastnila celostátní odborné soutěže pro výchovně vzdělávací instituce zaměřené na dopravu, přepravu a logistiku. Letošní sedmý ročník byl pro naši školu specifický v tom, že jsme se ocitli v roli soutěžícího i pořadatele.

Pozvání na tuto akci, která proběhla v termínu 6. – 8. 6. 2022, přijaly další čtyři střední školy (VOŠ a SPŠ dopravní, Praha 1, Masná 18, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a obchodní akademie Břeclav a Střední škola technická a dopravní Gustava Habrmana, Česká Třebová). Každá zmíněná škola sestavila tříčlenný tým, který tvořili žáci převážně třetích ročníků. Žáci tři dny měřili své síly v 17 odborných soutěžích zaměřených na dopravu, logistiku, dopravní zeměpis, ekonomiku, cizí jazyky apod. Testy byly postaveny do zábavně vzdělávací roviny. Soutěžící plnili úkoly nejrůznější formou (testové otázky, logické úkoly, prostředí Kahoot, interaktivní soutěže atd.). Celkový průběh i konečný výsledek byl více než vyrovnaný. První a druhé místo dělil jediný bod, stejně jako čtvrtou a poslední příčku. Účastníci si nejenom rozšířili své odborné znalosti, které jistě uplatní v dalším studiu a u maturitní zkoušky, ale naučili se i týmové práci a navázali nové kontakty, jež možná využijí v budoucím profesním životě.

Program ale neznamenal jen pouze soutěžení. Každý den byla pro účastníky zajištěna odborná exkurze. V pondělí měly týmy možnost nahlédnout do přední světové výrobní společnosti, do největšího producenta piva v rámci České republiky a klíčového plzeňského podniku – Plzeňský prazdroj a. s. Žáci byli seznámeni s historií, výrobou, skladováním, distribucí a propagací zmíněného podniku. Exkurze byla zakončena v dárkové prodejně, kde si žáci nakoupili suvenýry a dárky pro své nejbližší. Druhý den byla pro účastníky domluvena návštěva Air parku Zruč. Po úvodním slovu majitele měli soutěžící jedinečnou možnost si prohlédnout kompaktní historický letecký park a bojová vozidla. V rámci prohlídky si žáci mohli vyzkoušet nejrůznější rekvizity, vstoupit do vybraných dopravních prostředků a zkusit si práci obsluhy tanku či pilota. Poslední den byla připravena prohlídka Střední průmyslové školy dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, kde proběhlo slavností vyhlášení za přítomnosti vedení školy.

Ubytování bylo zajištěno v autokempu nedaleko školy v krásném prostředí Boleveckých rybníků. Žáci se mezi soutěžemi každý den stihli vykoupat. Snídaně probíhaly přímo v areálu. Večeře pak v bufetu na pláži a na druhý den bylo zajištěno grilování.

Celá soutěž se nesla v přátelské atmosféře. Hladký průběh neovlivnila ani nepřízeň počasí.

Na prvním místě s celkovým počtem 76 bodů se umístila VOŠ a SPŠ dopravní, Praha 1, Masná 18, na stříbrné příčce s celkovým počtem bodů 75 pak Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 a třetí pozici s celkovým počtem 73 bodů obsadila Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín. Všichni účastníci si díky SRPŠ, Středisku služeb školám a sponzorům odnesli věcné dary. Tímto všem sponzorům znovu děkujeme.

Pro naši školu je druhé místo historickým úspěchem, neboť jsme se doposud v žádném ročníku neumístili. Tímto děkujeme našim žákům, kteří vzorně reprezentovali na soutěži PR-DO-LOG 2022 SPŠD Plzeň. Jmenovitě Jan Chavik (žák oboru Provoz a ekonomika dopravy se zaměřením Manažer dopravy), Pavel Mařík (žák oboru Provoz a ekonomika dopravy se zaměřením Komplexní logistika) a Maxim Šych (žák oboru Provoz a ekonomika dopravy se zaměřením Manažer dopravy). Další poděkování patří organizátorům letošního ročníku – Ing. Radmile Smětákové a Ing. Michaele Stahlové.

Přeskočit na obsah