STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Projekt Šablony II.

1. Všeobecné informace o projektu

Název projektu: Šablony II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007740

Daný projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 se zapojila do operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV) aktivitami v projektu „Šablony II“.

Realizace projektu je plánována na dva školní roky (od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019), zapojeno je 51 pedagogů, kteří budou absolvovat vzdělávací akreditovaná školení, doučovat žáky ohrožené školním neúspěchem, za účasti ICT technika vést moderní interaktivní výuku, sdílet své zkušenosti s pedagogy z různých škol, absolvovat stáže u zaměstnavatelů a do výuky zapojovat odborníky z praxe.

Žákům se bude v rámci projektových aktivit věnovat školní kariérový poradce a koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele.

2. Kontakty

a) Hlavní manažerka projektu: Mgr. Božena Vaněčková, vaneckova@dopskopl-kr.cz
b) Věcná manažerka projektu: Ing. Irena Nováková, novakova@dopskopl.cz

Přeskočit na obsah