STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Projekty UNIV 2 a UNIV 3

Projekt UNIV 2

Škola je zapojená do projektu UNIV 2 KRAJE. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Více informací se dozvíte na http://www.nuov.cz/univ

Školy - centra celoživotního učení

Projekt UNIV 2 – KRAJE (Proměna škol v centra celoživotního učení) je individuální projekt národní Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jehož řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání. Projekt pomáhá středním školám při proměně v centra celoživotního učení, která budou nejen učit žáky v rámci počátečního vzdělávání, ale budou nabízet i nejrůznější formy dalšího vzdělávání pro dospělé. Do projektu jsou zapojeny školy ze všech krajů ČR kromě Prahy. Rozšíření nabídky kurzů má přispět ke zvýšení účasti obyvatel na dalším vzdělávání. Po ukončení školy se totiž dále vzdělává pouze menší část obyvatel ČR a to v už při rychlých ekonomických i společenských změnách globalizovaného světa nestačí.

Cíle projektu

Obecný cíl projektu:

proměna středních škol z institucí poskytujících počáteční vzdělávání v centra naplňující koncept celoživotního učení.

Dílčí cíl 1:

Vytvořit a rozvíjet sítě škol naplňujících koncept celoživotního učení Motivovat školy, jejich pedagogické pracovníky a všechny další aktéry k proměně školy. Proměnit postupně SŠ zapojené do projektu na instituce poskytující počáteční i další vzdělávání – centra celoživotního učení; to vyžaduje změnu pojetí práce i řízení školy, nový způsob práce s klienty, prohloubení spolupráce se zaměstnavateli.

Dílčí cíl 2:

Rozšířit nabídku dalšího vzdělávání na středních školách zapojených do projektu Podpořit při tvorbě programů dalšího vzdělávání ty, které umožní zachovat obory vzdělání, které nebudou pro nedostatek zájemců otevírány na úrovni počátečního vzdělávání, ale jejich absolventi budou vyhledáváni zaměstnavateli.
Spolupracovat při přípravě a posuzování programů dalšího vzdělávání s relevantními zaměstnavateli či dalšími aktéry trhu práce.
Vytvořit a rozvíjet informační systém o nabídce programů dalšího vzdělávání. Podpořit informovanost všech obyvatel ČR o možnostech dalšího vzdělávání, přispět ke zvýšení jejich motivace k zapojení do dalšího vzdělávání.

Zapojení SPŠD, Plzeň:

Během školního roku 2009/10 se do projektu UNIV 2 – Kraje zapojila i naše škola. Vybraní pedagogové jsou postupně proškolováni v lektorských dovednostech a byl vytvořen první návrh vzdělávacího programu pro Autolakýrníky – přípraváře v rozsahu 150 hodin. Během trvání projektu – do června 2012 – budou vytvořeny celkem 3 vzdělávací programy, jež rozšíří stávající nabídku Úseku dalšího vzdělávání, který na škole funguje již od roku 2007.

Projekt UNIV 3

– podpora procesů uznávání, do kterého se naše škola zapojila, navazuje na systémový projekt UNIV a na aktivity individuálního projektu národního UNIV 2 KRAJE.
Projekt UNIV 3 byl zahájen v únoru 2012 a jeho předpokládané ukončení je v červenci 2014. Hlavním cílem je zkvalitnění systému rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací, tzn.:

1. podpořit realizaci procesů uznávání vytvořením 350 modulových programů dalšího vzdělávání (rekvalifikací), jejichž realizace zajistí přípravu účastníků na vykonání zkoušky podle hodnotících standardů a v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb.
2. rozvíjet praktické postupy a nástroje pro identifikaci a uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení
3. modernizovat proces akreditací
4. podpořit rozvoj procesu uznávání cílenou propagací.

Naše škola se v rámci projektu UNIV 3 podílí na tvorbě programů dalšího vzdělávání podle standardů NSK, na vzdělávání podle těchto programů a na ověřování procesu uznávání výsledků předchozího učení.

Více na www.univ.cz

Kontakt:

PaedDr. Pančíková, 777 55 11 72, pancikova@dopskopl.cz

Přeskočit na obsah