STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Realizace projektu Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji se přiblížila ke svému konci

Cílem tříletého projektu (2018 – 2020), který je součástí celorepublikového rozvojového programu, bylo zvýšit motivaci žáků SPŠD a základních škol v Plzeňském kraji ke studiu technických oborů prostřednictvím volnočasových aktivit – kroužků, projektových dní pro žáky ZŠ se zaměřením na vyučované obory vzdělávání na naší škole a odborných exkurzí pro žáky ZŠ a SŠ.

Díky realizaci projektu bylo modernizováno vybavení školy – především v oblasti diagnostiky automobilů, fyzikální a elektrotechnická laboratoř.

V uvedeném období bylo pro žáky ZŠ zrealizováno 240 setkání ve 3 kroužcích, 21 projektových dní a 27 exkurzí. Účastníci kroužku Stavebnice aut, dronů a robotů se také zúčastnili robotické soutěže v Techmania Science center.

Žáci naší školy mohli navštěvovat 7 kroužků (celkem 480 setkání) a bylo zrealizováno 28 exkurzí především do výrobních závodů v oblasti automotive průmyslu a k zaměstnavatelům v regionu. Těmito motivačními aktivitami byl mj. podpořen i obor vzdělání Autolakýrník.

Splnění plánovaných aktivit bylo možné jen díky realizačnímu týmu 20 pedagogů z naší školy i partnerských základních škol a externistů (odborníků z praxe).

Přeskočit na obsah