STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Slavnostní předání vozidla v rámci projektu Tatra do škol

Dne 26. května 2021 se v prostorách polygonu Tatry v Kopřivnici uskutečnilo slavnostní předání vozidla Tatra Phoenix v rámci úspěšného dokončení projektu Tatra do škol v Plzeňském kraji.

Akce se zúčastnili všichni, kdo ve zmíněném projektu hráli důležité role:

Krajský úřad Plzeňského kraje, SPŠ dopravní, Plzeň, Neva Group, s. r. o., Správa a údržba silnic Plzeňského kraje a samozřejmě Tatra Truck, a. s. Kopřivnice V prezentačním centru na polygonu zástupci uvedených subjektů zhodnotili v projevech význam, průběh a v neposlední řadě výtečnou kvalitu odvedené práce a nasazení žáků školy pod vedením UOV. Toto hodnocení potěšilo zejména z úst představitele vrcholného managementu Tatry, obzvlášť v porovnání s ostatními školami.

Po prezentaci projektu a zmíněných proslovech bohatý program pokračoval přejezdem na finální montáž Tatra Trucks, a. s., slavnostním předáním vozidla a klíčů, napojením na diagnostiku a mapováním procesu výroby. Poté následoval přejezd zpět na polygon, kde po obědě čekaly na účastníky velice atraktivní dynamické jízdy ve vozidlech Tatra Phoenix, Tatra Force a Tatra Tactic. Následovala návštěva nového muzea s výkladem a prohlídkou jediného dochovaného a zrestaurovaného exempláře legendární Slovenské Strely. Tím byla akce, bohatá na množství zážitků, ukončena.

Akce ze SPŠ dopravní, Plzeň se zúčastnila ředitelka školy Ing. Irena Nováková, zástupce pro praktické vyučování Ing. Vladimír Baxa, učitelé odborného výcviku Tomáš Jouja a Robin Kácha, šest žáků oboru vzdělání Autotronik a Mechanik opravář motorových vozidel.

Žáky spolu s učiteli odborného výcviku ještě čeká návštěva ve firmě Kobit Jičín, kde budou svědky osazení Tatry nástavbou.

Ing. Irena Nováková, ředitelka školy
Ing. Vladimír Baxa, zástupce ředitelky školy pro praktické vyučování

Přeskočit na obsah