STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Soutěž Podnikatelský záměr

Během měsíce května proběhla v rámci distanční výuky v prvních ročnících (studijní obor Provoz a ekonomika dopravy) soutěž s názvem Podnikatelský záměr. Žáci dostali za úkol vytvořit takzvaný „bussines plan“ pro svůj začínající fiktivní podnik. Co je podnikatelský záměr, k čemu slouží, jaké má dílčí kroky a jak se sestavuje, se naučili během hodin Ekonomiky. Poté bylo pouze na nich, jak své nabyté vědomosti dokážou převést do reálného světa.

Žáci museli provést charakteristiku podniku (obchodní název, předmět podnikání, firemní logo, právní forma podnikání, organizační struktura, počet zakladatelů, výše základního kapitálu atd.). Dále vytvořili marketingový, finanční a výrobní plán a v neposlední řadě provedli posouzení reálnosti, tj. zda mají se svým nápadem šanci uspět.

Práce byly více než zdařilé a vcelku vyrovnané. Odborná porota se o prvenství a dalších úspěšných umístěních dlouho rozhodovala. Hodnotila podnikatelský nápad, obsah podnikatelského záměru a formální úpravu.

První místo obsadila Gabriela Rousová a druhou až čtvrtou příčku abecedně Barbora Hladíková, Filip Kuban a Lucie Marková.

Přeskočit na obsah