STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Soutěž Tourismusmesse 2021

Stalo se již tradicí na naší škole, že se na konci zimy setkáváme a alespoň virtuálně cestujeme po celém světě. A to díky naší soutěži v německém jazyce Tourismusmesse. V letošním roce se tento veletrh fiktivních cestovních kanceláří uskutečnil pouze distanční formou.

Ale i to přineslo některé klady. Žáci si osvojili ještě další praktické dovednosti při tvorbě svých prezentací, jako bylo např. nahrávání mluveného komentáře a další. Možnost cestování, i když pouze fiktivně, nabyla v této nelehké době také zcela jiných rozměrů.

Po vyhodnocení, které proběhlo 12.3.2021, obsadili 1.místo žáci oboru vzdělání Provoz a ekonomika dopravy se zaměřením Manažér dopravy z PMD1 Lucie Marková a Jan Chavík, 2. místo Jan Chmelíř a Miroslav Podmanický z PSD4 (obor vzdělání Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Vnitrostátní a mezinárodní autodoprava) a 3. místo Veronika Hádková a Barbora Bubnová z PLG2 (obor vzdělání Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Komplexní logistika).

Poděkování patří všem účastníkům soutěže a věříme, že se v příštím roce setkáme při skutečné prezentaci zájezdů fiktivních firem.

Přeskočit na obsah