STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PLZEŇ

Soutěž v německém jazyce Reise mit uns

Amsterdam, Florida, Berlin, Drážďany, Rakousko a mnoho dalších destinací se stalo cílem poznávacích zájezdů, které nabízeli ve své prezentaci žáci naší školy v rámci soutěže Reise mit uns. Uzávěrka soutěže byla stanovena na 15. 3.2022. S potěšením lze konstatovat, že mnoho navštívených míst bylo vybráno z německy mluvících zemí.

Úkolem žáků bylo vytvořit prezentaci poznávacího zájezdu, který nabízí jejich fiktivní cestovní kancelář. Účinkující se mohli sami přesvědčit o tom, že připravit prezentaci v německém jazyce a přesvědčit zákazníky o atraktivitě právě jejich poznávací cesty, není snadný úkol. V letošním roce se tento veletrh fiktivních cestovních kanceláří uskutečnil pouze distanční formou. Žáci si navíc osvojili ještě další praktické dovednosti při tvorbě svých prezentací, jako bylo např. nahrávání mluveného komentáře, celé prezentace a další.

Největší zastoupení soutěžících měly třídy PLG3 (Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Komplexní logistika), PLG1 (Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Komplexní logistika) a PMD1 (Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Manažer dopravy), dále zde byli zástupci tříd PMD2 (Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Manažer dopravy) a PBD1 (obor vzdělání Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Drážní a městská doprava). Žák z poslední jmenované třídy se také stal vítězem celé soutěže, následovaly prezentace žáků ze tříd PMD2 a PMD1.

Všem účastníkům děkujeme a těšíme se na další cestovatelské zážitky.

Přeskočit na obsah